Aan de slag met samenwerking op Omgevingswetdag

Regionaal samenwerken en kennis delen op weg naar de invoering van de Omgevingswet: dat was het doel van de Utrechtse Omgevingswetdag op 21 november 2019. Zo’n 180 volksvertegenwoordigers, managers, bestuurders en ambtenaren gingen samen aan de slag.

omgevingswetdag.jpg

Als de Omgevingswet in 2021 in werking treedt, moeten Utrechtse overheden goed samenwerken en als één overheid naar buiten treden. De Omgevingswet maakt daarmee de realisatie van plannen straks ‘eenvoudig beter’ voor iedereen die een vergunning aanvraagt om de Utrechtse leefomgeving te verbeteren. Denk aan inwoners en initiatiefnemers.

Steeds concreter

Tijdens de Utrechtse Omgevingswetdag werd gefocust op wat écht gereed moet zijn op 1 januari 2021: “Ik was ook bij de vorige Omgevingswetdagen. Wat opvalt aan deze dag, is dat de gesprekken veel concreter zijn dan vorige jaren. Maar daarmee wordt het ook spannender, want we moeten nu wel stappen zetten”, aldus wethouder Omgevingswet Astrid Janssen tijdens de afsluiting.

Ambitie 2020: samenwerkingsafspraken in vergunningverleningsketen

Heemraad Patrick Gaynor van waterschap Vallei en Veluwe geeft de samenwerking in de regio nu een ruime voldoende: “Maar het kan altijd beter. Ik ben benieuwd wat de verkorting van de vergunningprocedure doet met de samenwerking.” Astrid Janssen is van mening dat er in 2020 nog veel moet gebeuren om de ketensamenwerking voor die verkorte procedure van vergunningen goed in te richten. Zoals leges, kwaliteitseisen aan adviezen, afspraken over termijnen. “Dat klinkt als details, maar als je dit niet afspreekt als ketenpartners dan gaat het niet lukken om een vergunning te verlenen in 8 weken. In 2020 moeten we over de ketensamenwerking voor vergunningen als regio afspraken maken en samen oefenen.”

Gedeputeerde Omgevingsvisie Huib van Essen is het met Janssen eens en vult aan dat met de Omgevingswet de lat veel hoger komt te liggen door de termijn van 8 weken en het werken als één overheid: “We moeten naar nieuwe wegen zoeken.” De vierde editie van de Utrechtse Omgevingswetdag heeft daarmee een concreet resultaat opgeleverd: de ambitie om in 2020 te komen tot samenwerkingsafspraken in de vergunningverleningsketen om te voldoen aan de Omgevingswet.