Botsproeven met regels in de Omgevingsverordening

“Regels zijn fijn om op terug te vallen, maar er moet wel afwegingsruimte blijven,” was een van de reacties over het tweede werkatelier voor de Omgevingsverordening. Samen met deskundigen van gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties hielden we op dinsdag 15 oktober ‘botsproeven’, waarin we nieuwe (concept)regels hebben getest op voorbeelden uit de praktijk.

werkatelier_omgevingsverordening_botsproeven.jpg

Dit atelier was een vervolg op het eerste werkatelier van 2 juli. In dat werkatelier hebben de genodigde deskundigen gebrainstormd en gediscussieerd over een viertal onderwerpen in relatie tot de Omgevingsverordening: verstedelijkingssystematiek (uitbreidingen buiten de rode contour), vrijkomende agrarische bebouwing, wind/zonne-energie en gezondheid.

Praktijkcasussen over wonen en energie

Nu we een volgende slag met het schrijven van regels hebben gemaakt, was het tijd om te gaan testen. We hebben twee praktijkcasussen getest. De ene casus betrof de uitbreiding van woningen en de andere casus ging over energie. We gebruikten fictieve casussen en hebben deze op bepaalde gebieden geprojecteerd.

Regels soms te streng

Er werd open en constructief gediscussieerd. Over het algemeen wordt er om milde sturing gevraagd. Regels zijn fijn om op terug te vallen, maar er moet wel afwegingsruimte blijven. De nieuwe regels - of beter spelregels - bleken goed werkbaar, maar werden soms toch te streng bevonden. Tip aan de provincie: Beperk je als provincie tot waar je meerwaarde of een ruimtelijk regionale rol hebt en laat het verder aan gemeenten en waterschappen over.

Naar conceptontwerp Omgevingsverordening

Het waren geslaagde botsproeven en de provincie kan met de vele suggesties van haar partners weer verder. De conceptregels worden nu verder uitgewerkt in het conceptontwerp Omgevingsverordening. Als dit na 17 december wordt vrijgeven, is er voldoende ruimte om te reageren. Daarna volgt in april 2020 de officiële terinzagelegging van de ontwerp Omgevingsverordening.