Denk mee over de toekomst van de provincie Utrecht

Slimme oplossingen voor mobiliteit, focus op duurzame energie, beschermen van de natuur, maar ook aandacht voor de menselijke kant bij de snelle technologische ontwikkelingen. Dit zijn een paar voorbeelden van antwoorden op de vraag wat belangrijk is om ook in 2050 een provincie te zijn waar het fijn wonen, werken en leven is. Op dinsdagavond 23 januari is het proces voor de Langetermijnvisie van de provincie Utrecht gestart.

aftrap-omgevingswet-23-januari.jpg

Dit is de eerste stap om te komen tot één integrale omgevingsvisie voor de fysieke leefomgeving: alles wat we voelen, zien  en ruiken, waar we op staan en wat daaronder ligt.

"De Omgevingswet komt eraan en we bereiden ons daar natuurlijk goed op voor. Dit is het moment om samen na te denken over de toekomst van onze provincie. Welke ontwikkelingen komen eraan? Wat zijn de kansen en uitdagingen? Iedereen die wil, is van harte uitgenodigd mee te denken. Wij horen graag hoe u tegen de toekomst aankijkt. Ik ben daarom heel blij dat we hier vanavond met circa 300 mensen alvast een goede start hebben gemaakt", aldus coördinerend gedeputeerde Mirjam Maasdam.

Meedenken: vul de enquête in

Meedoen kan door de online enquête in te vullen en mee te doen aan de gesprekken (Gedeputeerde Staten on tour) op de verschillende onderwerpen.

Omgevingswet

De provincie bereidt zich voor op de komst van de Omgevingswet in 2021. Deze wet gaat over de fysieke leefomgeving. Denk aan bodem, water, lucht, natuur en cultureel erfgoed. De wet bundelt regels voor projecten en activiteiten in de leefomgeving en maakt ze eenvoudiger. Ook ontstaat er meer samenhang tussen verschillende plannen en activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Omgevingsvisie

In de toekomstige Omgevingswet staat dat provincies een omgevingsvisie moeten opstellen. De huidige plannen Ruimtelijke Structuurvisie, Waterplan, Milieubeleidsplan, Mobiliteitsplan en Ruimtelijke aspecten wet Natuurbescherming vervallen dan en komen allemaal samen in die ene omgevingsvisie.

Proces

Dit jaar wordt gebruikt om de Langetermijnvisie voor de provincie op te stellen en uit te werken in een koersdocument. Dit is de opmaat naar de uiteindelijke omgevingsvisie en omgevingsverordening die klaar moeten zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

youtube

Voor algemene vragen over de provincie Utrecht:
info@provincie-utrecht.nl(030) 258 91 11

Voor persinformatie:
marieke.plomp@provincie-utrecht.nl, 06 - 52 76 95 09