Groeisprong Utrecht 2040

De provincie Utrecht groeit en zal ook de komende decennia fors blijven groeien. Om iedereen op een fijne manier te laten wonen, werken en recreëren, zijn er veel extra woningen en banen nodig en moet er geïnvesteerd worden in duurzame bereikbaarheid. Tegelijkertijd willen we het mooie en groene karakter van onze provincie behouden. Het is belangrijk om nu al te kijken hoe we dit in de toekomst willen financieren.

De provincie heeft daarom in het afgelopen jaar een uitgebreid onderzoek uit laten voeren naar de grote ontwikkelingen op het gebied van wonen, bereikbaarheid, economie en gezondheid, natuur en recreatie en energie en klimaat. Daarbij is gekeken naar de periode tot en met 2040. De Omgevingsvisie vormde het uitgangspunt voor de beschrijving van de toekomstige ontwikkelingen, de financiële gevolgen ervan voor de provinciale begroting en bekostigingsmogelijkheden. Het Groeisprong-onderzoek geeft beeld van de financiële impact op de provinciale begroting en een onderbouwing voor de investeringsvraag aan Rijk en regio.

Lees meer in het rapport 'Groeisprong Utrecht 2040. Duurzame invulling en bekostiging van
vijf opgaven uit de Omgevingsvisie
' (pdf)