Inspiratie uit de praktijk (deel 3)

Bekijk de video over Koningshof. Dit is de derde video uit een reeks waarin we op zoek gaan naar inspiratie voor de provinciale Omgevingsvisie. We bezoeken mensen die nu al bezig zijn met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. De initiatiefnemers van Koningshof willen een voedselrevolutie teweeg brengen.

koningshof1.jpg

Volgens Koningshof zou het goed zijn als mensen meer weten over het voedsel dat zij eten. Daarom hebben zij een braakliggend stuk grond in Utrecht nieuw leven ingeblazen. Mensen uit de stad kunnen daar hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Hoe ziet Koningshof de toekomst voor zich?

Bekijk de video over Koningshof

Leren van nieuwe ontwikkelingen

Hoe willen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en leven in de provincie Utrecht. Dat geven we aan in de provinciale Omgevingsvisie. Het opstellen van de visie doen we in nauw overleg met allerlei deskundigen. Tegelijkertijd laten we ons inspireren door mensen die nu al bezig zijn met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? En van welke initiatieven en ideeën kunnen we leren?

Nieuwsgierig? Wekelijks verschijnt er een nieuwe video op deze website!