Inspiratie uit de praktijk (deel 5)

Bekijk de video over het dakpark. Dit is de vijfde video uit een reeks waarin we op zoek gaan naar inspiratie voor de provinciale Omgevingsvisie. We bezoeken mensen die nu al bezig zijn met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Deze video gaat over het grootste openbare park op een dak.

dakpark.jpg

Bewoners maakten zich hard voor meer groen in de wijk en kunnen nu genieten van het grootste openbare park, boven op een dak. Het is met name dankzij hen dat het park er is gekomen én blijft. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen en wat hebben zij ervan geleerd?

Bekijk de video over het dakpark: groen in de wijk, park op het dak

Leren van nieuwe ontwikkelingen

Hoe willen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en leven in de provincie Utrecht. Dat geven we aan in de provinciale Omgevingsvisie. Het opstellen van de visie doen we in nauw overleg met allerlei deskundigen. Tegelijkertijd laten we ons inspireren door mensen die nu al bezig zijn met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? En van welke initiatieven en ideeën kunnen we leren?