Interim Omgevingsverordening vanwege uitstel Omgevingswet

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben op 4 september de Ontwerp Interim Omgevingsverordening vastgesteld. Deze ligt vanaf 22 september zes weken ter inzage, samen met de Ontwerp Omgevingsvisie en het Milieueffectrapport.

De Interim Omgevingsverordening (Interimverordening) is nodig vanwege het uitstel van de Omgevingswet. Deze wet gaat op 1 januari 2022 in en tot die tijd kan de eerdere versie van de Omgevingsverordening (die de provincie al in voorbereiding had) niet van kracht worden. Dat kan alleen onder de Omgevingswet.

Waarom een Interimverordening?

Omdat de provincie wel al aan de slag wil met de uitvoering van plannen en ambities uit de Omgevingsvisie en daar ook regels en kaders voor nodig zijn, is de Interimverordening gemaakt. Die kan wel onder de huidige wetten werken. De Omgevingsvisie en de Interimverordening worden naar verwachting in maart 2021 vastgesteld en treden dan in april in werking.

Verschillen met Ontwerp Omgevingsverordening

De Interimverordening is grotendeels gelijk aan de Ontwerp Omgevingsverordening. Er zijn enkele verschillen tussen de documenten. Hiervan is een lijst opgesteld.

Bekijk de lijst met verschillen tussen de Ontwerp Interimverordening en de Ontwerp Omgevingsverordening.

Zie ook

Meer informatie over de terinzagelegging van de Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het Milieueffectrapport