Invoering Omgevingswet met 1 jaar uitgesteld

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld. Dat is woensdag 20 mei bekend gemaakt. Dat betekent dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt. We gaan onze planning en voorbereidingen aanpassen aan deze nieuwe datum.

Minister Van Veldhoven stuurde begin april 2020 een brief naar de Tweede Kamer waarin zij aangaf dat uitstel van de Omgevingswet nodig was om diverse redenen, onder andere vanwege de vertraging door de coronamaatregelen en vertraging rondom de implementatie van het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Interim Omgevingsverordening

Een van de gevolgen van het uitstel is dat onze provincie nu een interim Omgevingsverordening gaat opstellen. Deze interim Omgevingsverordening is nodig om de periode tot 1 januari 2022 te overbruggen; de interim verordening moet dus de Ontwerp Omgevingsverordening tijdelijk vervangen. De definitieve Omgevingsverordening kan namelijk alleen van kracht worden als de Omgevingswet in werking treedt.

Terinzagelegging

Bovendien betekent het uitstel van de wet dat de terinzagelegging van de Omgevingsvisie en -verordening en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER) pas na de zomer plaatsvindt. De stukken voor deze terinzagelegging zijn in april openbaar gemaakt en online in te zien, maar let op: de Ontwerp Omgevingsverordening wordt dus vervangen door een interim Omgevingsverordening. Deze is nog niet online beschikbaar.