Invoeringsdatum Omgevingswet wordt 1 januari 2023

1 januari 2023 wordt de definitieve inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. Dat staat in het Ontwerp Koninklijk Besluit (KB) dat minister De Jonge op 24 februari heeft aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Deze datum biedt alle betrokken partijen duidelijkheid. Bovenal biedt het tijd voor het inregelen en oefenen met nieuwe systemen en de nieuwe manier van werken in de geest van deze wet.

Wanneer beide Kamers het KB aannemen, dan betekent dit dat 1 januari 2023 de definitieve invoeringsdatum van de Omgevingswet is. Nieuw uitstel is dan niet meer aan de orde. De nieuwe datum geeft de tijd om de gehele digitale keten drie maanden indringend te testen. Daarna is er nog een half jaar om met de noodzakelijke functionaliteiten te oefenen en deze in te regelen.

“Datum geeft duidelijkheid”

“We zijn blij dat we nu duidelijkheid hebben over de datum waarop de wet in werking treedt.”, stelt gedeputeerde Huib van Essen in het IPO-persbericht over de nieuwe inwerkingtredingsdatum. "De invoering moet verantwoord gebeuren, want je wilt dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven vanaf het begin in orde is. Ook gebiedsontwikkeling moet ongehinderd door kunnen gaan. Het digitale stelsel moet eerst voldoende stabiel en robuust zijn. Daarin moeten overheden en softwareleveranciers samen in optrekken. En vervolgens is het noodzakelijk dat er voldoende tijd en ruimte is om te oefenen met het nieuwe digitale systeem dat de Omgevingswet ondersteunt."

Belangrijk startmoment

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2023 is er nog veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het DSO-stelsel worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld.

Meer informatie

Meer informatie over de invoeringsdatum en de bijbehorende kamerbrieven (Rijksoverheid.nl)