Jongeren zoeken naar slimme combinaties in leefomgeving

Hoe moet de provincie Utrecht er gaan uitzien en hoe wil je leven, wonen en werken? Op donderdag 19 september 2019 organiseerde de provincie Utrecht een bijeenkomst waarin jongeren van 17 tot 27 jaar konden meepraten over hún ideale provincie van de toekomst.

Tijdens de jongerenbijeenkomst op 19 september konden zo’n 80 Utrechtse jongeren meepraten over onderwerpen en ruimtelijke keuzes uit de op te stellen provinciale Omgevingsvisie. Het was een succes. En dat kwam niet alleen door die heerlijke geur van pizza die de foyer vulde. Futuroloog Edwin Gardner verschafte een boeiend kijkje in de toekomst. Daarna konden de deelnemers kiezen uit een aantal werksessies, waarin zij getriggerd werden na te denken over de leefomgeving van de provincie. En hierover te discussiëren. Dat nemen wij mee in het opstellen van onze provinciale Omgevingsvisie.

Bekijk de impressie van de bijeenkomst (duur 2:45)

Impressie jongerenbijeenkomst over provincie van de toekomst september 2019.

Onderwerpen voor de toekomst

De bijeenkomst leverde mooie gesprekken en inspirerende ideeën op. In verschillende werksessies en gespreksrondes werden onderwerpen besproken waar we in de toekomst (en dus in de Omgevingsvisie) mee te maken krijgen.

Slimme combinaties

Veel jongeren probeerden slimme combinaties voor de provinciale leefomgeving te maken en daarmee bevestigen zij een belangrijk uitgangspunt voor de provinciale Omgevingsvisie. De jongeren vinden het belangrijk dat de leefomgeving zo efficiënt mogelijk wordt benut en ingericht, want daardoor houden we zo veel mogelijk ruimte over. Bijvoorbeeld voor natuur. Ook waren er ideeën om circulaire landbouw te combineren met duurzame energie. Of om huidige bebouwing (woonruimte, kantoren) veel efficiënter gebruiken dan we nu doen. Verder discussieerden de jongeren bijvoorbeeld over zonnepanelenvelden langs de snelweg en windmolens (zijn die nou lelijk of niet?) langs bijvoorbeeld een kanaal.

Regels of eigen verantwoordelijkheid

Hoeveel regels moet de overheid, of specifiek de provincie, nou stellen? Daar kwam geen eenduidig antwoord op. Zonder regels wordt het chaos, dat is duidelijk. Maar te veel regels? Dan haal je verantwoordelijkheid weg bij de inwoners… Waar de één zijn vrijheid begint, stopt die van een ander. En zou je niet vooral moeten spreken van ‘spelregels’ in plaats van regels?

‘Blijf ons betrekken’

Het zou goed zijn als de provincie Utrecht meer van dit soort avonden organiseert, vinden de jongeren. Want het gaat, zoals commissaris van de Koning Hans Oosters ook al zei, om hún toekomst: “Blijf ons betrekken!”

Terugkerende jongerenbijeenkomsten in 2020

Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 30 oktober over de begroting van 2020 een motie aanvaard om terugkerende jongerenbijeenkomsten te organiseren. Lyke Veen van D66 en Karin Boelhouwer van GroenLinks dienden deze motie in naar aanleiding van de succesvolle jongerenbijeenkomst van 19 september. PS vinden het belangrijk dat de mensen die in de toekomst aan zet zijn, de jongeren van nu, gehoord worden.