Nominatie Aan de slag-Trofee voor werkgroep meervoudige vergunningen

De regionale werkgroep meervoudige vergunningen is genomineerd voor de Aan de slag-Trofee 2020, een prijs die het programma Aan de slag met Omgevingswet jaarlijks uitreikt. De werkgroep is voortvarend bezig geweest met regionale afspraken en botsproeven. Sneller een aanvraag oppakken, is één van de essentiële veranderpunten. Stemmen kan t/m 18 januari 2021.

Gedeputeerde Huib van Essen (rechts) ontvangt de nominatie van de Aan de slag-Trofee 2020 uit handen van Arjen Nijenhuis vna het programma Aan de slag met de Omgevingswet

Juryrapport

De jury is positief verrast over het concrete resultaat tot nu toe. Het maken van interbestuurlijke afspraken in de keten, is vaak zeer complex. De Regionale werkgroep heeft dit voortvarend opgepakt, waarbij ook een botsproef is afgerond.

Stem!

Stemmen kan tot en met 18 januari 2021 op de website Aan de slag met de Omgevingswet.

Nominatie Aan de slag-Trofee 2020 voor werkgroep meervoudige vergunningen.

Samenwerken als 1 overheid

Een belangrijk kenmerk van werken volgens de Omgevingswet is: (samen)werken en naar buiten treden als één overheid. Daarnaast is het noodzakelijk dat procedures een stuk korter worden dan nu het geval is. Dit betekent dat de provincie en regionale partners zich samen goed moeten voorbereiden op de komst van de wet.

Aanpassingen vastleggen in regionale afspraken

De werkgroep meervoudige vergunningen is sinds maart 2020 aan de slag om te komen tot regionale afspraken die nodig zijn om goed te kunnen (samen)werken volgens de principes van de Omgevingswet. De betrokken overheden uit de regio overleggen sinds maart op regelmatige basis over de aanpassingen die nodig zijn voor de Omgevingswet. Ook overheden die geen bevoegd gezag zijn - zoals omgevingsdienst, veiligheidsregio en de GGD - hebben deelgenomen aan dit traject. Behalve dat de werkgroep signaleert welke aanpassingen nodig zijn, wil zij deze veranderingen ook vastleggen in werk- en procesafspraken tussen de betrokken overheden en diensten.

Afspraken voor regionale samenwerking

De afspraken richten zich op de uitwisselmomenten (tussen verschillende overheden) en (kortere)  doorlooptijden in het omgevingsvergunningsproces. In de loop van 2021 wil de werkgroep de afspraken bestuurlijk vastleggen. De voortvarendheid van de werkgroep om te komen tot regionale samenwerkingsafspraken, maakt dat zij een voorlopersrol inneemt.

Werkwijzen aanpassen

Om te kunnen beoordelen wat er moet veranderen, heeft deze werkgroepen naast de overleggen van dit jaar in oktober 2020 ook een botsproef georganiseerd. Hieruit kwam een belangrijk leerpunt: de huidige werkwijzen bij zowel de gemeente als de omgevingsdiensten hebben aanpassing nodig voor de Omgevingswet. Nu wordt bijvoorbeeld maar 1 keer per week gekeken welke vergunningaanvragen binnen zijn gekomen. Onder de Omgevingswet moet dat dagelijks gaan gebeuren, omdat dit de procedure versnelt. Dit betekent verder dat de huidige automatiseringssystemen daarop een aanpassing nodig hebben, zodat de aanvragen dagelijks kunnen worden beoordeeld. De werkgroep wil de komende tijd meer botsproeven houden.

Stemmen kan tot en met 18 januari 2021 op de website Aan de slag met de Omgevingswet. Op 19 januari 2021 wordt de winnaar van de Aan de slag-Trofee 2020 bekend gemaakt.