Omgevingsvisie en Interimverordening ter inzage

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het bijbehorende Milieueffectrapport liggen van 22 september tot en met 2 november 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Ook is het mogelijk om vragen te stellen tijdens de informatieavonden. 

In de Omgevingsvisie gaat het om balans. Balans tussen ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijkertijd behoud van Utrechtse kwaliteiten, zoals het diverse landschap en de mooie natuur.

Bekijk de video om te zien wat dit betekent:

In de Interimverordening staan de regels die nodig zijn om de keuzes en ambities in de Omgevingsvisie te realiseren. Het aantal regels waarmee de provincie werkt, is sterk verminderd ten opzichte van de huidige regels, wat meer overzicht geeft.

Ook zijn de milieugevolgen van het nieuwe beleid in beeld gebracht. De resultaten staan in het Milieueffectrapport (planMER)

Regionaal programmeren 

In de Omgevingsvisie staat onder meer dat nieuwe woningen zoveel mogelijk gebouwd moeten worden rondom bestaande (OV)knooppunten en voorzieningen.

In het regionaal programma Wonen en Werken gaan provincie en gemeenten samen afspraken maken over bijvoorbeeld hoeveel woningen waar en wanneer gebouwd gaan worden. Regionaal programmeren is als nieuwe systematiek opgenomen in de Omgevingsvisie en de Interimverordening. Zo kunnen overheden in nauwe samenwerking tot een concrete aanpak komen.

Vragen stellen tijdens informatieavonden

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interimverordening en het planMER liggen van 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen op de stukken reageren door een zienswijze in te dienen. Voor iedereen die nog vragen heeft organiseren wij  op 28 en 29 september en op 8 en 12 oktober informatieavonden.* Op deze informatieavonden is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor de informatieavonden moet u zich van tevoren aanmelden

* Update d.d. 30-09-2020: Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet vinden de informatieavonden van 8 en 12 oktober niet meer op locatie maar online plaats.