Regio Utrecht laat Eerste Kamerleden het Omgevingsloket uitproberen

Eerste Kamerleden konden op dinsdag 29 september kennis maken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het Omgevingsloket in een praktijksessie. De regio Utrecht organiseerde deze technische briefing en praktijksessie samen met het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De senatoren hadden aangegeven behoefte te hebben aan een bijeenkomst waarin zij het Omgevingsloket zelf kunnen ervaren. De regio Utrecht is gevraagd deze sessie te ondersteunen, vanwege haar koploperpositie en sterke onderlinge samenwerking.

Virtuele bijeenkomst

Vanwege de beperkingen door COVID-19 werd de praktijksessie een virtuele bijeenkomst. Het was een flinke uitdaging om iedere deelnemer zelf het scherm te laten bedienen via een Teams-meeting. Toch verliep de uitwisseling van ervaringen en vragen zeer goed en in een positieve sfeer.

Zelf door het Omgevingsloket klikken

Na een welkom door programmadirecteur van Aan de Slag met de Omgevingswet Heleen Groot gingen de deelnemers onder begeleiding van medewerkers van verschillende overheden uit de regio Utrecht het Omgevingsloket zien en ervaren. Dit waren de Provincie Utrecht, enkele gemeenten, het waterschap HDSR, de omgevingsdienst ODRU, veiligheidsregio VRU, Rijkswaterstaat en ProRail. Senatoren konden zien en ervaren wat inwoners en bedrijven straks met het Omgevingsloket kunnen en hoe de wet- en regelgeving in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontsloten gaat worden. Daarnaast kregen zij in deze groepjes ruim gelegenheid om de beurt het Omgevingsloket te verkennen door zelf te klikken. Aan de hand van echte casuïstiek kregen de senatoren ook te zien hoe de regio Utrecht samenwerkt aan de inrichting van hun dienstverlening in het Omgevingsloket. En hoe zij de samenwerking bij het behandelen van een vergunningaanvraag hebben ingericht.

Resultaten

De senatoren maakten kennis met de mogelijkheden van het loket en ook de uitdagingen van de lokale overheden om het Omgevingsloket goed te benutten. En hoe essentieel onderlinge samenwerking en afspraken hiervoor zijn. Vragen van deelnemers richten zich daar ook op; hoe weten we van elkaar welke aanvragen of initiatieven er lopen? Maar ook concreter; wat als de ene overheid uit een digitale vragenlijst laat weten dat er bomen gekapt mogen worden, terwijl ze binnen beschermd natuurgebied vanuit een andere overheid staan? Zijn de vragen dan dekkend en heeft de inwoner dan wel zekerheid vanuit de antwoorden uit het loket? Hier ligt natuurlijk een enorme opgaaf voor ons als provincie zelf en de coördinatie en onze afstemming met onze partners. Breed was in ieder geval het beeld dat het elkaar kunnen vinden nu al een enorm winstpunt is wat we behaald hebben.

Regio Utrecht zet samenwerking voort

Samen met onze partners is er hard gewerkt om een mooie casus klaar te zetten voor deze praktijksessie. Maar het Omgevingsloket is nog lang niet af. De praktijksessie liet zien hoe we er nu voor staan. Het is duidelijk dat er nog van alles moet gebeuren. Bij zowel het landelijke programma als bij ons en onze partners. Tegelijkertijd lieten we met de regio Utrecht zien dat we er samen voor gaan. Met goede samenwerking op inhoud én techniek kunnen overheden een goede digitale dienstverlening neerzetten waar onze inwoners en bedrijven profijt van hebben. De regio Utrecht is hierin een voorbeeld voor anderen.