Samen als één overheid onder Omgevingswet in Utrecht

Projectleiders Omgevingswet van Utrechtse overheden maken een voorstel waarin staat hoe we samen als één overheid naar buiten willen treden. Deze afspraak maakten zij in een bijeenkomst hierover.

duidelijkheid.png

Projectleiders Omgevingswet van het waterschap HDSR, de provincie Utrecht en de gemeenten Zeist, De Ronde Venen, Utrecht, Soest, Wijk bij Duurstede en Woerden bereiden het voorstel voor. Het gaat er daarbij vooral om dat de samenleving de decentrale Utrechtse overheden als één overheid met één gezicht ervaren. Dit is afgesproken in de bijeenkomst ‘Samen werken als één overheid onder Omgevingswet’ van 11 februari 2019 in de Ulu Moskee in Utrecht waarbij veel Utrechtse gemeentesecretarissen en projectleiders Omgevingswet aanwezig waren.

Één overheid, één loket

Het voorstel om samen als één overheid naar buiten te treden, wordt vervolgens besproken met alle Utrechtse decentrale overheden via de lopende regionale samenwerking Omgevingswet voor vergunningverlening (toezicht en handhaving) en Digitaal Stelsel Omgevingswet. Tijdens de bijeenkomst was er een breed gedeeld gevoel dat het belangrijk is in de regio één gedeeld beeld te hebben, zodat inwoners en ondernemers het idee hebben dat ze met maar één overheid (en één loket) te maken hebben. De winst voor de inwoners daarvan is volgens de deelnemers: duidelijkheid. Onderstaand figuur geeft dit – en andere voordelen voor de inwoners – weer.

Nog de nodige stappen zetten

De initiatiefnemers van de bijeenkomst ‘Samen als één overheid’ zijn de gemeentesecretarissen van De Ronde Venen, Nieuwegein, Oudewater, Utrecht, Wijk bij Duurstede en de provinciesecretaris. Zij zien in de regio al mooie voorbeelden van werken als één overheid, maar we moeten nog de nodige stappen zetten. De op de Utrechtse Omgevingswetdag (november 2018) uitgesproken ambitie om regionaal samen te werken en de urgentie die het overleg van gemeentesecretarissen (oktober 2018) gaf aan dit onderwerp, waren voor de initiatiefnemers aanleiding om de bijeenkomst ‘Samen één overheid’ te organiseren.

Concrete resultaten uit deelsessies

Tijdens de bijeenkomst werden in deelsessies verschillende casussen over uitvoeren en beleid maken als één overheid besproken die door deelnemers zelf waren aangedragen. De deelsessies geven handvatten voor het verbeteren van de samenwerking. Enkele sessies tot concrete resultaten. Zoals de sessie over het vergunningentraject voor het hoogwaardig openbaarvervoerstraject Transwijk. Daarin werd geconcludeerd dat het goed is een handreiking op te stellen waarin de processtappen van zo’n complex project op een Omgevingswetproof manier zijn beschreven. Dit kan ook behulpzaam zijn bij vergelijkbare trajecten.

Samenwerken als één overheid

Om de deelsessies heen werd plenair besproken wat het betekent om als één overheid samen te werken en wat daarvoor nodig is in de verschillende gemeente-, waterschaps- en provinciehuizen en in de regio. Dat resulteerde in het maken van het bovengenoemde voorstel om ons op te stellen als één overheid richting inwoners. Daarnaast is gesproken over beleid maken als één overheid.

De uitdaging zit in de beleidspuzzel

Bij de vraag wat het droombeeld is over beleid maken als één overheid, kiest 56% voor de tweede afbeelding (handen die een wereldbol bij elkaar puzzelen), gevolgd door afbeelding 3 (enthousiaste, blije mensen springen omhoog aan een horizon). In het gesprek bleek een groot deel van de deelnemers ‘tevreden inwoners’ (afbeelding 3) als het droombeeld van beleid (voor de inwoners), maar dat daarvoor nodig is dat overheden, kennisinstellingen, organisaties en inwoners samen die beleidspuzzel leggen. Het leggen van die puzzel werd gezien als zo’n grote uitdaging, dat veel deelnemers daarom uiteindelijk de voorkeur gaven aan afbeelding twee in plaats van drie.