Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De Omgevingswet zou op 1 januari 2021 ingaan, maar volgens Van Veldhoven is een verantwoorde inwerkingtreding op die datum niet meer mogelijk. Dit heeft onder andere te maken met de maatregelen rond het coronavirus.

Omgevingswet uitgesteld. Duimen omhoog en omlaag bij plattegrond

De bestrijding van het coronavirus vraagt momenteel veel aandacht van Rijk, provincies, gemeenten en softwareleveranciers. Hoewel er nog steeds wordt doorgewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe wet, verwacht de minister dat de coronamaatregelen ook effect hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet: “De maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, grijpen diep in op het dagelijks leven en de activiteiten van burgers, bedrijven en bestuursorganen. Ook de komende weken worden nog ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,” schrijft Van Veldhoven aan de Tweede Kamer.

Uitstel niet alleen vanwege Corona

Daarnaast constateert de minister dat voor een goede implementatie van het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) nog flink wat stappen gezet moeten worden.
Ook is er vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en de voortgang van de behandeling van de wetgeving.

Nieuwe datum inwerkingtreding

Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal zijn. Op 8 april voert de minister hierover een Bestuurlijk Overleg met onder meer provincies en gemeenten. De minister biedt het ontwerp Kamerbesluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet alleen aan als zij dit samen met de bestuurlijke partners verantwoord vindt. Wij zullen daarbij aandringen op zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van de wet, met als randvoorwaarde dat het DSO goed en tijdig functioneert.

Gevolgen van het uitstel

De provincie heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er eind dit jaar een Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld kunnen worden. Deze documenten stellen ons in staat om samen met onze partners ervoor te zorgen dat het nu en in de toekomst goed wonen, werken en leven is in onze provincie. Uitstel van de Omgevingswet kan daarom dus gevolgen hebben. Op korte termijn volgt nadere informatie over de gevolgen van uitstel.