Veel ideeën over de provincie Utrecht in 2050

Veel inzichten over de toekomst van de provincie zijn al met ons gedeeld. Termen als digitalisering, functiemenging van gebouwen en locaties, schaarse ruimte, circulair en energietransitie komen hierbij vaak langs. De komende weken blijven we input verzamelen voor het verder ontwikkelen van het toekomstbeeld van 2050. Hieronder alvast een paar ideeën die we de afgelopen maanden hebben opgehaald.

tourteam-sessie-1.jpg

Ruimtegebruik onder druk

De trek naar de steden blijft, en daarmee blijft het aantal inwoners van de provincie groeien. Dit vraagt om meer woonruimte, zorgt voor meer vervoersbewegingen en heeft een grotere vraag naar ruimte voor recreatie tot gevolg. Daarnaast nemen alle toekomstige ontwikkelingen ook ruimte in beslag, denk aan het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens.

Eén van de aandachtspunten bij het indelen van de ruimte is de diversiteit aan landschappen. Een kwaliteit die binnen de provincie Utrecht als waardevol wordt ervaren. Voor nu en voor straks.

Levensstijl verandert

Vrije tijd en werken gaan meer door elkaar heen lopen. Werktijden en werkplekken worden meer flexibel, met als gevolg minder vaste kantoortijden. En robotisering zorgt voor een andere verdeling van taken. Ook het niet hebben van een eigen woonruimte doet zijn intrede. Trends die gevolgen hebben voor de manier hoe we onze leefomgeving gaan indelen.

Overheid met lef

De rol van de overheid is ook een actueel onderwerp. Termen als ‘veranderen en verjongen’ zijn veel gehoord. Ook, denk breder dan nu, kijk verder dan je eigen provinciegrens; meer Randstad, nationaal en zelfs internationaal. Verder wees creatief, heb lef, experimenteer met de inzet van labs, vertrouw op de oplossingsgerichtheid van je inwoners en laat mensen zich meer eigenaar voelen van de eigen leefomgeving.

Meer inzichten lezen

Veel inzichten zijn al gedeeld en we blijven ophalen en verder uitdiepen. Bekijk meer gedeelde inzichten. Ook een inzicht meegeven? Dat kan! Tot 1 april kunt u de online enquête invullen. Ieders mening is waardevol.

Omgevingswet

Het opstellen van de Langetermijnvisie is de eerste stap op weg naar het uitwerken van de provinciale omgevingsvisie, ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet in 2021.