Werkbijeenkomst eerste ronde regio U16

Voor de regio U16 is er op 11 juli 2019 een ambtelijke werkbijeenkomst geweest. Daarbij lag de focus op het landelijk gebied van de regio U16. Met diverse lokale partners is gewerkt aan ruimtelijke kwaliteiten en opgaven in de regio. Ook is gekeken naar ontwikkelingsrichtingen, de knelpunten en uitvoeringsvraagstukken.

werkbijeenkomst_u16.jpg

De regio U16 bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden, Zeist. Bij deze ambtelijke werkbijeenkomsten voor U16 betrekken we ook de waterschappen De Stichtse Rijnlanden; Amstel, Gooi en Vecht; Vallei en Veluwe en diverse maatschappelijke organisaties.

Thema’s waarover is gesproken:

  • vitaal wonen en werken
  • bereikbaarheid
  • recreatie
  • de toekomst van landbouw
  • bodemdaling (specifiek voor westkant regio U16)
  • wateropgave (voor Rivierenland)
  • samengaan van natuur en recreatie (Utrechtse Heuvelrug)
  • beheerkosten van natuur en buitenplaatsen (Utrechtse Heuvelrug)

Focus op landelijk gebied regio U16

In deze werkbijeenkomst lag de focus op de landelijke thema’s binnen de regio U16. Deze insteek met de focus op het landelijk gebied is gekozen om zo aanvullend te zijn aan het Ruimtelijk Economisch Perspectief van de U16 (REP), dat zich meer richt op verstedelijkingsvraagstukken binnen de U16 en U Ned. De uitkomsten van de werkbijeenkomst worden in het najaar van 2019 samengebracht met de resultaten van U Ned en het REP traject.

Resultaten en vervolg

Op 13 september is er een vervolg op deze bijeenkomst. De resultaten leggen we op voor aan de wethouders van de U16 gemeenten in de bestuurstafel van 18 september en 25 september.

Regiodialogen voor ontwikkeling en openstellen Omgevingsvisie 

Voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie zijn er vóór en na de zomer van 2019 regiodialogen met de regio’s U16, Foodvalley en Amersfoort. Het doel van deze regiodialogen is: samen proberen oplossingen te vinden voor de opgaven in de regio. Deze oplossingen gebruiken we bij het ontwikkelen en opstellen van de Omgevingsvisie.