De Omgevingswet

Binnen een paar klikken weten waaraan je moet voldoen, bijvoorbeeld als je een evenement wilt organiseren. Of je hebt plannen voor een bepaalde locatie en je wilt snel en eenvoudig inzicht verkrijgen in welke wetten en verordeningen daar voor gelden. De komst van de nieuwe landelijke Omgevingswet in 2024 maakt dit eenvoudiger.

Eenvoudig beter

De nieuwe Omgevingswet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Denk hierbij aan de bodem, water, geur, natuur, gebouwen en wegen. Heb je ideeën voor het opzetten van een project of activiteit? En raakt dat idee de fysieke leefomgeving? Nu heb je nog te maken met vele wetten en honderden regels. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt dat anders. Huidige wetten en regels worden gebundeld, waardoor je sneller een beter overzicht krijgt in wat wel en niet kan en mag en welke overheidsinstantie daarover gaat.

Aan de slag

De komst van de nieuwe wet brengt voor overheden veel veranderingen met zich mee: het proces voor het aanvragen van vergunningen verandert, er komt één digitaal landelijk loket en er vindt een omslag in denken plaats; meer vanuit de opgave dan vanuit regels. De provincie en haar partners zijn zich grondig aan het voorbereiden.

Feiten en cijfers

  • van 26 wetten naar 1
  • uitwerking van de wet in 4 centrale Algemene Maatregelen van Bestuur
  • van 5.000 wetsartikelen naar 350
  • van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied van een gemeente
  • elk waterschap heeft 1 Waterschapsverordening
  • van 25 provinciale verordeningen naar 1 Omgevingsverordening
  • van provinciaal inpassingsplan naar provinciaal projectbesluit.