Naar één overheid

Utrecht werkt samen aan aan de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt van ons als provincie om nauwer samen te werken met gemeenten, waterschappen, diverse ketenpartners (zoals omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s) en veel andere organisaties. Als de wet straks in gaat, is nauwe samenwerking nodig omdat we gaan werken als één overheid met één Omgevingsloket.

Utrechtse samenwerking

Voor de provincie Utrecht is de samenwerking al volop in gang gezet. De provincie werkt al langere tijd met de hiervoor genoemde partners. Deze samenwerking wordt nu geïntensiveerd door de Omgevingswet.

Plaat werken als een overheid

Samenwerken als één overheid

Op verzoek van de secretarissen in de regio is een regionale werkgroep opgericht waarin gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en de provincie een aantal principes hebben geformuleerd waarmee Utrechtse overheden kunnen werken als één overheid, zonder dat de lokale kleur en autonomie verloren gaat. Die principes gaan zowel over het effect naar inwoners en ondernemers als de manier van samenwerken tussen de overheden. Het samenwerken  als één overheid heeft de volgende uitgangspunten:

  • We werken samen op basis van gelijkwaardigheid;
  • We dragen gezamenlijke beslissingen samen uit;
  • Samenwerken = niet alleen praten maar samen doen!;
  • We werken vanuit opgaven en belangen.

Terugkoppeling bijeenkomst Regiosamenwerking Omgevingswet 30 juni 2020 (pdf, 756 kB)

Terugkoppeling bijeenkomst Regiosamenwerking Omgevingswet 21 april 2020 (pdf, 1.492 kB)

Terugkoppeling bijeenkomst Regiosamenwerking Omgevingswet 28 januari 2020 (pdf, 944 kB)

Download de plaat "Werken als één overheid in Utrecht" (pdf, 5,1 MB)

Download: Provinciaal Samenwerkingsoverleg (PSO-VTH) van 11 oktober 2019 (pdf, 112 kB)

Snel naar