Naar één Omgevingsloket (DSO)

Vanaf 2022 kunt u alle activiteiten in de lucht, grond of bodem regelen via één loket: het (digitale) Omgevingsloket. Heeft u plannen met of belangen bij een bepaalde locatie? Zodra het Omgevingsloket er is, kunt u snel inzien wat er wel en niet is toegestaan. Zo krijgt u sneller inzicht of een vergunning nodig is en waaraan die moet voldoen. En vergunningverleners krijgen eenvoudiger toegang tot alle regels en informatie voor de afhandeling van een aanvraag.

Eén Omgevingsloket: per lokatie duidelijk welke regels er gelden

De komst van het nieuwe digitale Omgevingsloket moet ervoor zorgen dat processen worden vereenvoudigd. Hierdoor kan het aanvragen van een vergunning sneller verlopen, net als een check naar de regels die gelden op een bepaalde locatie. Juristen, beleidsmakers en handhavers zijn momenteel druk bezig met het opstellen van regels in een taal die het digitale systeem begrijpt. Daarnaast koppelen zij de regels en alle tekstdelen aan locaties op de kaart en voorzien deze van kenmerken. Hierdoor wordt per locatie in één oogopslag duidelijk welke regels er voor gelden. Bovendien ontstaat zo een systeem dat goed doorzoekbaar is.

Snel naar

 • Naar één overheid

  De Omgevingswet vraagt van ons als provincie om nauwer samen te werken met andere provincies, gemeenten, waterschappen en partners. Deze samenwerking is nodig omdat we moeten gaan werken als één overheid met één Omgevingsloket. In de regio Utrecht is de samenwerking in gang gezet.

  blokje_op_home_vth_dso.jpg
 • Voordelen Omgevingsloket

  De voordelen van één Omgevingsloket:

  • Zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie (alle omgevingsdocumenten).
  • Checken of u voor een activiteit een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.
  • Vergunningen aanvragen en meldingen doen.
  omgevingsloket.jpg

Vergunningchecker

De Omgevingswet stelt de gebruiker centraal, ook in de dienstverlening. Dit betekent dat iedereen via het digitale Omgevingsloket eenvoudige aanvragen kan doen met behulp van een vragenboom. De provincie Utrecht heeft als experiment alvast een vergunningchecker ingericht. Stel dat u een boom wilt kappen, dan kunt u met deze vergunningchecker snel controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.
U vult in waar de boom staat en vervolgens geeft u antwoord op een aantal vragen. Daarna leest u wat de regels zijn voor uw specifieke situatie. Groot voordeel van de vergunningchecker is dat niet alleen de provinciale regels meegenomen worden, maar ook die van de gemeente en het waterschap. Alle informatie op één plek dus, wel zo makkelijk!

Handige app om keuzes in beleid te maken

De keuzes die we maken in de provinciale Omgevingsvisie en het bijbehorende milieueffectrapport (planMER), ondersteunen we met digitale geografische beleidskaarten die we presenteren in de app KaartCentraal. Deze app geeft aan welk beleid er geldt op een locatie. Het beleid is ingedeeld in vier categorieën:

 1. Rijksbeleid en/of EU-beleid;
 2. Wettelijke verplichtingen vanuit Rijksbeleid die in de omgevingsverordening staan;
 3. Provinciaal beleid dat in de Omgevingsverordening staat;
 4. Provinciaal beleid dat in de Omgevingsvisie staat.

Met deze app kunnen we snel zien welke keuzes het best scoren in haalbaarheid.

Stappen te gaan

Per 1 januari 2021 moet het provinciale beleid van Utrecht gedigitaliseerd en gepubliceerd zijn in het landelijke digitale stelsel. Begin april 2020 moeten de Ontwerpen Omgevingsvisie en -verordening gepubliceerd zijn. Om alles op tijd gerealiseerd te krijgen, werken we momenteel intensief samen met andere provincies en softwareleveranciers om de Ontwerp Omgevingsverordening te publiceren binnen het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).