Interim Omgevingsverordening Provincie Utrecht

De Omgevingsvisie komt juridisch tot uitdrukking in een Omgevingsverordening met regels voor de leefomgeving. Zo’n 20 verordeningen, regelingen en besluiten zijn samengevoegd in 1 provinciale Omgevingsverordening. De regels zijn herschreven, samengevoegd, vereenvoudigd en op elkaar afgestemd. Op 10 maart 2021 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening vastgesteld. Daarmee zijn deze documenten definitief geworden. De Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening treden vanaf 1 april 2021 in werking.

Online raadplegen

U kunt de Interim Omgevingsverordening online raadplegen op ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl en op de landelijke site ruimtelijkeplannen.nl (klik op de button "Plannen zoeken"en zoek vervolgens op plannaam "Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht".

ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-VA02

Download Interim Omgevingsverordening

Van de Interim Omgevingsverordening zijn twee versies beschikbaar: een interactieve PDF en een  printversie. In de interactieve PDF kunt u via de knoppen rechts bovenaan de bladzijden door het document bladeren. In dit document zijn ook de inhoudsopgaven actief waarmee direct vanuit de inhoudsopgave naar de betreffende bladzijde kan worden geklikt. Let op: als de inhoud van de pdf-versie aanleiding geeft tot een andere uitleg dan de online versie (Ruimtelijkeplannen), dan is de online versie beslissend.

Interim Omgevingsverordening (interactieve PDF)

Vanwege de opgenomen afbeeldingen en kaarten is de printversie een zwaarder bestand. Daardoor kan het even duren voordat dit bestand uitgeprint is.

Interim Omgevingsverordening (printversie)

Zie ook

Omgevingsvisie  Ontwerp Omgevingsverordening 2022

Ingetrokken verordeningen en visies per 1 april

Door de inwerkingtreding van de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening per 1 april 2021 trekt de provincie Utrecht de volgende plannen, visies, verordeningen en besluiten per 1 april 2021 in.

Intrekking per 1 april 2021 van de volgende door PS vastgestelde plannen en visies:

 1. Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013­2028 (herijking 2016), met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1212PRS-VA01
 2. 2e partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013­2028 (herijking 2016) ), met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.SV1812PRSph2-VA02
 3. Mobiliteitsplan 2015­2028
 4. Afwegingskader Uitbreidingslocaties voor wonen

Intrekking per 1 april 2021 van de volgende verordeningen:

 1. Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016) met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1612PRV-VA01
 2. 2e partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016), met planidentificatie NL.IMRO.9926.PV1812PRVph2-VA02
 3. Correctie 2017 Provinciale Ruimtelijke Verordening (Herijking 2016), met planidentificatienummer NL.IMRO.9926.PV1712PRVc-VA01
 4. Provinciale Milieuverordening 2013
 5. Wegenverordening provincie Utrecht 2010
 6. Waterverordening provincie Utrecht 2009
 7. Waterverordening Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009
 8. Waterverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017
 9. Waterverordening waterschap Rivierenland
 10. Waterverordening waterschap Vallei en Veluwe
 11. Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017
 12. Distelverordening provincie Utrecht 1990
 13. Ontgrondingenverordening, provincie Utrecht

Intrekking per 1 april van het volgende door GS vastgestelde besluit:

 1. Het besluit ‘Wijziging in buurt van Tramweg 5.0’ (WijT) in te trekken gelijktijdig met het inwerking treden van de Interim Omgevingsverordening

Waarom een Interim Omgevingsverordening?

Omdat de Omgevingswet is uitgesteld, was het nodig om in plaats van de Omgevingsverordening een Interim Omgevingsverordening te maken. De Omgevingsverordening kan namelijk niet onder de huidige wetgeving in werking treden. Dat kan alleen onder de nieuwe Omgevingswet. Om toch eerder uitvoering te kunnen geven aan de plannen en ambities uit de Omgevingsvisie, hebben we besloten om, tot de nieuwe wet ingaat, te werken met een interim Omgevingsverordening.

Vervolg

De eerder opgestelde Omgevingsverordening die wél onder de Omgevingswet in werking kan treden, is nu geüpdatet. Provinciale Staten stellen deze Omgevingsverordening naar verwachting op 23 maart 2022 vast. Deze Omgevingsverordening treedt in werking onder de Omgevingswet.