Inspiratie uit de praktijk

Hoe willen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en leven in de provincie Utrecht? Dat geven we aan in de provinciale Omgevingsvisie. Het opstellen van de visie doen we in nauw overleg met allerlei deskundigen.

Tegelijkertijd laten we ons inspireren door mensen die nu al bezig zijn met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? En van welke initiatieven en ideeën kunnen we leren?

Snel naar

Snel naar

Inspiratie uit de praktijk.