Het milieueffectrapport (planMER)

In de Omgevingsvisie staat hoe wij willen dat de provincie er in 2050 uit komt te zien. De keuzes die de provincie voor de toekomst maakt, kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Daarom is er tegelijkertijd met het schrijven van de Omgevingsvisie en -verordening een milieueffectrapport opgesteld. Zo zorgt de provincie ervoor dat het aspect milieu volwaardig meegewogen is in de besluiten die genomen worden voor de Omgevingsvisie.

Voorkant Milieueffectrapport

Het opgestelde milieueffectrapport is gebaseerd op de Ontwerp Omgevingsvisie en de Ontwerp Omgevingsverordening, die door Gedeputeerde Staten op 17 maart 2020 zijn vastgesteld. Op 10 maart 2021 zijn de Omgevingsvisie en interim Omgevingsverordening vastgesteld.

Folder over het milieueffectrapport

Bekijk de folder voor een eerste indruk van wat er in het milieueffectrapport staat.

Download de folder