Omgevingsvisie Provincie Utrecht

Snel naar

 • Omgevingsvisie

  De provincie Utrecht heeft een fijn woon- en leefklimaat. Dat willen we zo houden. Tegelijkertijd is er ruimte nodig voor opgaven als: de groeiende behoefte aan woningen, de aantrekkende economie en de energietransitie. Daarom móeten we keuzes maken. De keuzes die de provincie maakt voor onze leefomgeving staan in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is op 10 maart 2021 vastgesteld door Provinciale Staten en is op 1 april 2021 in werking getreden.

  Online raadplegen

  U kunt de Omgevingsvisie online raadplegen op ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl en op de landelijke site ruimtelijkeplannen.nl (klik op de button "Plannen zoeken"en zoek vervolgens op plannaam "Omgevingsvisie provincie Utrecht".

  ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020OWVISIE-VA01

  Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u alle ruimtelijke plannen en regels van alle overheden die op dit moment gelden. Op ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl vindt u alle plannen van de provincie Utrecht, deze viewer biedt meer mogelijkheden. Bekijk de uitlegvideo voor meer tips voor het bekijken van de Omgevingsvisie.

  Download Omgevingsvisie

  Van de Omgevingsvisie zijn 2 versies beschikbaar: een interactieve pdf (94 MB) en een printversie (123 MB). In de interactieve pdf kunt u via de knoppen rechts bovenaan de bladzijden door het document bladeren. Ook kunt u direct vanuit de inhoudsopgave naar de betreffende bladzijde of kaart klikken.

  Omgevingsvisie (interactieve pdf)

  Vanwege de opgenomen afbeeldingen en kaarten is de printversie een zwaarder bestand. Het kan even duren voordat dit bestand uitgeprint is.

  Omgevingsvisie (printversie)

  Bekijk de video over de Omgevingsvisie

Omgevingsvisie.
7 thema's Omgevingsvisie
De 7 thema's uit de Omgevingsvisie

7 thema's

De Omgevingsvisie van de provincie Utrecht bevat een uitwerking in thema’s en in gebieden. De uitwerking is in 7 thema’s gevat. In hoofdstuk 4 van de Omgevingsvisie staan zowel onze ambities, als de wijze waarop wij daar uitvoering aan willen geven. Dit zijn de haakjes voor zowel de regels in de Omgevingsverordening, als de beleidsverdieping en uitvoering in programma’s. Hiermee biedt de Omgevingsvisie samenhang.

3 regio’s

De uitwerking in gebieden valt uiteen in drie regio’s: U16, Amersfoort en Foodvalley. Met deze uitwerking van ons beleid in drie regio’s brengen wij gebiedsgericht samenhang aan tussen de thematische ambities. Voor realisatie daarvan hebben wij onze gebiedspartners hard nodig. Vandaar dat we dit deel van de Omgevingsvisie samen met hen via regiodialogen tot stand hebben gebracht.

Slim combineren en ontwikkelingen concentreren

Zowel voor het thematische, als voor het gebiedsgerichte beleid, zijn onze uitgangspunten voor beleid leidend. We willen onze visie op de toekomst, de balans tussen kwaliteiten en ontwikkelingen, bereiken door functies slim te combineren en ontwikkelingen te concentreren. Alleen dan is het mogelijk om onze ambities en opgaven te realiseren. We moeten concentreren en combineren om bijvoorbeeld een plek te geven aan de stedelijke ontwikkelingen, het opwekken van duurzame energie en de groene en blauwe ontwikkelingen. Dit is het hart van de Omgevingsvisie en het vormt de basis voor al ons beleid en uitvoering.