Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de algemene vragen over de Ontwerp Omgevingsverordening, de Omgevingsvisie, de Interim Omgevingsverordening en het Milieueffectrapport (planMER).

Ontwerp Omgevingsverordening

Omgevingsvisie

Kijk ook bij de specifieke vragen over onderwerpen uit de Omgevingsvisie en -verordening, zoals vragen over landbouw, natuur, geluidbelasting, klimaat, duurzame energie en recreatie.

Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening

Milieueffectrapport (planMER)