Beeldverslag Fort bij Vechten

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts ging op 12 maart 2018 in gesprek over de thema's recreatie, cultureel erfgoed en gezonde leefomgeving in Fort bij Vechten bij Bunnik. Zij deed dit samen met ongeveer 40 vertegenwoordigers van gemeenten, belangenorganisaties, RWS, waterschappen en de provincie.

fort-bij-vechten-pennarts.jpg

Centrale vraag thema's

Wat is belangrijk als het gaat om een provincie waar het in 2050 nog steeds prettig wonen, werken en leven is?

Aan de hand van vier dilemma’s zijn de thema’s besproken.

  1. Utrecht is in 2050 een groene provincie met daarin steden versus Utrecht is in 2050 een stedelijk gebied met parklandschap daartussen
  2. Bescherming van erfgoed en monumenten staat voorop versus Erfgoed kan transformeren door het met andere functies te combineren
  3. Initiatiefnemers krijgen max. ruimte om invulling te geven aan recreatiebehoeften versus De overheid reguleert welke vormen van recreatie waar gerealiseerd mogen worden
  4. De gezonde leefomgeving moet prioriteit krijgen in beleid en maatregelen versus Bij toekomstige ontwikkelingen wordt gezondheid als één van de criteria meegewogen

Bekijk de beeldverslagen van deze 4 dilemma's (pdf, 376 kB)

Beeldverslagen andere on tourbijeenkomst