Regiodialogen

Voor de ontwikkeling van de Omgevingsvisie zijn er vóór en na de zomer van 2019 regiodialogen met de regio’s U16, Foodvalley en Amersfoort. Het doel van deze regiodialogen is: samen proberen oplossingen te vinden voor de opgaven in de regio. Deze oplossingen gebruiken we bij het ontwikkelen en opstellen van de Omgevingsvisie.

atelier_ter_vooorbereiding_van_een_van_de_regiodialogen.jpg

In de Omgevingsvisie willen we naast een thematische uitwerking ook gebiedsuitwerkingen opnemen. Deze gebiedsuitwerkingen geven we vorm met samenwerkingspartners en externe deskundigen.

Regiodialogen in 3 regio's

De gebiedsgerichte uitwerking vindt plaats in 3 bestaande bestuurlijke regio’s (U16, Amersfoort en Foodvalley) en wordt waar mogelijk gecombineerd of gekoppeld met regionale visietrajecten. Daarom is de opzet en aanpak per regio verschillend.
De regiodialogen maken onderdeel uit van de gebiedsgerichte aanpak en zijn in overleg met de regio’s tot stand gekomen. Doel van de dialogen is om samen met de lokale partners regionale opgaven in kaart te brengen, oplossingen te zoeken voor knelpunten en uitvoeringsvraagstukken.

Twee ronden in 2019

De regiodialogen zijn opgebouwd in 2 ronden: de eerste vóór en de tweede ná de zomer. De eerste ronde stond in het teken van verkennen en onderzoeken. In de tweede ronde werden daadwerkelijke (oplossings)richtingen geformuleerd. Iedere ronde startte met een ambtelijke bijeenkomst. Daaraan namen vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties deel. De belangrijkste kwesties/resultaten werden vervolgens voorgelegd tijdens een bestuurlijk overleg tussen provincie, gemeenten uit de regio en de relevante waterschappen.

Ronde 1 regiodialogen

 • Regio Amersfoort
  27 juni: Ambtelijke regiodialoog
  11 juli: Bestuurlijke regiodialoog
 • Regio Foodvalley
  2 juli: Ambtelijke regiodialoog
  4 juli: Bestuurlijke regiodialoog
 • Regio U16
  11 juli: Ambtelijke werkbijeenkomst

Ronde 2 regiodialogen

 • Regio Amersfoort
  26 september: Ambtelijke regiodialoog
  3 oktober: Bestuurlijke regiodialoog
 • Regio Foodvalley
  25 september: Ambtelijke regiodialoog
  27 september: Bestuurlijke regiodialoog
 • Regio U16
  13 september: Ambtelijke werkbijeenkomst U16
  18 september: Bestuurstafel U16
  25 september: Bestuurstafel U16

De regiodialogen en werkbijeenkomsten zijn alleen voor genodigden.