Verslag sessie Systeemveranderingen en dilemma’s

De derde Tourteamsessie was op 22 maart 2018 in Fort Lunet IV. De inzichten uit de eerste twee Tourteamsessies leverden een ruimtelijk beeld van de belangrijkste systeemveranderingen en bijbehorende dilemma’s op.

foto-tourteam-3.jpg

Actieplannen

In de derde Tourteamsessie zijn deze systeemveranderingen en dilemma’s in kleine groepen verder uitgewerkt in actieplannen (denk daarbij aan stappen in de tijd van 2020 tot 2050. Wat zijn de keuzemomenten, de cruciale gebieden, beleid of projecten op het gebied van:

  1. schaalsprong in stedelijkheid
  2. systeemsprong in mobiliteit
  3. systeemsprong van gezonde verstedelijking
  4. schaalsprong van landschappen
  5. systeemsprong in de landbouw
  6. systeemsprong energie en klimaat
  7. systeemsprong in ruimtelijk – maatschappelijke concepten

Aan het einde van de sessie zijn de resultaten teruggekoppeld in het bijzijn van de verantwoordelijke gedeputeerde voor de omgevingsvisie, Mirjam Maasdam.

Verslagen andere tourteamsessie