Verslag sessie 2050 op de kaart

De tweede Tourteamsessie was op 20 februari 2018 in de locatie Bar Beton in Rijnsweerd. Hierin is de Langetermijnvisie 2050 op schaal van de provincie Utrecht en overstijgend op kaart getekend.

foto-tourteam-2.jpg

Startpunt was de situatie 2028 voorbij het bestaande beleid. Leidraad voor het werken aan de langetermijnvisie 2050 waren de volgende denklijnen:

  • Wat doen we niet meer, waar kunnen we ruimte maken?
  • Welke lokale kwaliteit bouwen we op voort, waar gaan we ruimte volgen?
  • Welke grotere structuur gaan we versterken, waar gaan we ruimte vergroten?
  • Wat speelt op welke schaal, wat vragen we aan andere partners?

Stedelijk en landelijk perspectief

In vier groepen is integraal en door de schalen heen gewerkt - lokaal tot (inter)nationaal. Elke groep heeft schetsen van 2050 gemaakt vanuit twee invalshoeken: stedelijk en landelijk perspectief. De groepen zijn verdeeld naar de vier Utrechtse regio’s:

  • Utrecht met Ringpark Utrecht, Groene Hart, Nieuwe Hollandse Waterlinie en Rivierengebied
  • Amersfoort met Eemland, Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug
  • Utrecht West met Groene Hart
  • FoodValley met Gelderse Vallei en Utrechtse Heuvelrug

Na het werken in groepen zijn de groepen bij elkaar op bezoek gegaan en zijn de resultaten bevraagd en verrijkt.

Verslagen andere tourteamsessies