Verslag sessie Arena 2050

De vierde Tourteamsessie was op 3 april 2018 in DLC restaurant Wagenwerk Amersfoort. Tijdens deze sessie zijn alle resultaten van de eerste drie Tourteamsessies met elkaar in verband gebracht om te komen tot een verhaallijn 2050.

foto-tourteam-4.jpg

Dit is gedaan door in de 'Arena 2050' de vertegenwoordigers van de zogeheten systeemveranderingen - landbouw, landschap, verstedelijking, gezondheid, klimaat en energie en mobiliteit (sessie 3) te confronteren met dilemma's vanuit verschillende gezichtspunten bezien. Daarbij zijn de resultaten van Horizon 2050 (sessie 1), het ontwerpend onderzoek door de Schalen 2050 (sessie 2) en de Utrechtse input voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) mede in ogenschouw genomen.

Verhaallijn 2050

Als afsluiter van de dag is gereflecteerd op de On tourbijeenkomsten waar gedeputeerden op locatie het gesprek aangingen met de deelnemers. De resultaten van de Tourteamsessies worden verwerkt in de 'verhaallijn 2050'. Deze verhaallijn benoemt op welke strategische maatschappelijke opgaven in de komende jaren een antwoord moet worden geformuleerd. De verhaallijn 2050 zal ingebracht worden in het Integraal koersdebat op 19 april 2018.

Verslagen andere tourteamsessies