Verslag sessie Horizon 2050

De eerste Tourteamsessie was op 8 februari 2018 in de Botanische Tuin op het Utrecht Science Park. De horizon 2050 stond in deze sessie centraal.

tourteam-sessie-1.jpg

Wat zal er in 2050 nog steeds hetzelfde zijn en meebewegen met de te verwachten trends (80%), en wat zal fundamenteel veranderen en leiden tot een trendbreuk (20%)? Welke dilemma’s kunnen we destilleren waarvoor we oplossingsrichtingen moeten gaan bedenken?

Strategische opgave Nationale Omgevingsvisie

Eerst hebben alle deelnemers een korte presentatie gehouden over hun ideeën voor 2050. Daarna zijn de deelnemers in vier thematische groepen uiteengegaan, gebaseerd op de vier strategische opgaven van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI):

  • naar een duurzame en concurrerende economie
  • naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving
  • naar een toekomstige bereikbare woon- en werkomgeving
  • naar een waardevolle leefomgeving

Gebiedsgerichte vertaalslag

Aan het einde van de sessie zijn de resultaten teruggekoppeld in het bijzijn van de verantwoordelijke gedeputeerde voor de Omgevingsvisie, Mirjam Maasdam. Op basis van de resultaten van de werksessie zijn de overkoepelende thema’s geformuleerd, waar we in de tweede Tourteamsessie op 20 februari 2018 gebiedsgericht mee aan de slag zijn gegaan.

Verslagen andere tourteamsessies