Participatiebijeenkomsten (fase 1)

Het Koersdocument vormt de basis voor de Omgevingsvisie. In het Koersdocument hebben we beschreven wat we belangrijk vinden in de provincie. Voordat we tot dit Koersdocument konden komen, hebben we eerst samen met een brede groep belanghebbenden de Horizon 2050 opgesteld. Daarvoor hebben we grote participatiebijeenkomsten gehouden met inwoners, ondernemers, belanghebbenden en deskundigen.

Bijeenkomsten voor het Koersdocument

Snel naar