Participatiebijeenkomsten (fase 2)

Van Koersdocument naar Omgevingsvisie

Na het opstellen van het Koersdocument zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van de Omgevingsvisie en -verordening. Hiervoor hebben we opnieuw intensief overleg gehad met inwoners, ondernemers, deskundigen, gemeenten en waterschappen en belangenorganisaties. In december 2019 hebben Gedeputeerde Staten een concept ontwerp van deze documenten vastgesteld en in maart 2020 zijn vervolgens de ontwerpen vastgesteld.

Bijeenkomsten voor de Omgevingsvisie

Snel naar

 • atelier_ter_vooorbereiding_van_een_van_de_regiodialogen.jpg

  Regiodialogen

  2019 - In regiodialogen hebben we overleg gehad met deskundigen van gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. We zochten naar oplossingen voor de opgaven in de provincie, zodat we deze konden verwerken in de visie.

 • jongerenatelier_460x259.jpg

  Jongerenbijeenkomst

  19 september 2019 - Hoe moet de provincie Utrecht er gaan uitzien en hoe wil je leven, wonen en werken? We hielden een bijeenkomst waarin jongeren van 17 tot 27 jaar konden meepraten over hun ideale provincie van de toekomst.

 • dijk.jpg

  Inloopavond visie

  14 oktober 2019 - We hebben een inloopavond Omgevingsvisie gehouden voor inwoners en medewerkers van belangenorganisaties. Zij konden meepraten over thema's van de op te stellen Omgevingsvisie.

 • Luchtfoto van een gedeelte van de provincie Utrecht

  Raadsledenbijeenkomst

  29 oktober 2019 - We hebben gemeenteraadsleden en leden algemeen bestuur van de waterschappen geïnformeerd over de op te stellen Omgevingsvisie en -verordening en de voortgang.