Participatiebijeenkomsten (fase 2)

Van Koersdocument naar Omgevingsvisie

Na het opstellen van het Koersdocument zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van de Omgevingsvisie en -verordening. Hiervoor hebben we opnieuw intensief overleg gehad met inwoners, ondernemers, deskundigen, gemeenten en waterschappen en belangenorganisaties. In december 2019 hebben Gedeputeerde Staten een concept ontwerp van deze documenten vastgesteld en in maart 2020 zijn vervolgens de ontwerpen vastgesteld.

Bijeenkomsten voor de Omgevingsvisie

Snel naar

  • Regiodialogen

    2019 - In regiodialogen hebben we overleg gehad met deskundigen van gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties. We zochten naar oplossingen voor de opgaven in de provincie, zodat we deze konden verwerken in de visie.

  • Raadsledenbijeenkomst

    29 oktober 2019 - We hebben gemeenteraadsleden en leden algemeen bestuur van de waterschappen geïnformeerd over de op te stellen Omgevingsvisie en -verordening en de voortgang.

    Luchtfoto van een gedeelte van de provincie Utrecht