Aanmelden informatieavonden

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het Milieueffectrapport (planMER) liggen van 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Bent u van plan een zienswijze in te dienen en heeft u nog vragen? Meldt u zich dan aan voor één van de informatieavonden (aanmelden is verplicht). Vanwege de coronacrisis zijn er 2 informatieavonden online en 2 op locatie.

Online informatieavonden

 • Maandag 28 september
  van 19:00 tot 21:30 uur 
  Locatie: online (in diverse sessies).
 • Dinsdag 29 september
  van 19:00 tot 21.30 uur (online deelsessies).
  Locatie: online (in diverse sessies).

>> Aanmelden voor een online informatieavond

Informatieavonden op locatie

 • Donderdag 8 oktober
  van 18:45 tot 22:15 uur (3 tijdslots)
  Locatie: Oude Magazijn, Soesterweg 310, 3812 BH Amersfoort.
 • Maandag 12 oktober
  van 18:45 tot 22:15 uur (3 tijdslots).
  Locatie: Provinciehuis, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht.

>> Aanmelden voor een informatieavond op locatie

Op deze website houden we u op de hoogte over de laatste stand van zaken over de informatiebijeenkomsten. Vanwege de coronacrisis is het mogelijk dat er op het laatste moment aanpassingen nodig zijn.