Aanmelden informatieavonden

De Ontwerp Omgevingsvisie, de Ontwerp Interim Omgevingsverordening en het Milieueffectrapport (planMER) liggen van 22 september t/m 2 november 2020 ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen.

Bent u van plan een zienswijze in te dienen en heeft u nog vragen? Kijk bij de veelgestelde vragen. De informatieavonden voor het stellen van vragen waren op 28 en 29 september en 8 en 12 oktober.