Milieueffectrapport bij Omgevingsvisie en -verordening

Snel naar

 • Het Milieueffectrapport (planMER)

  In het milieueffectrapport (planMER) is in beeld gebracht wat de milieugevolgen kunnen zijn van het beleid uit de Omgevingsvisie en - verordening.

  U kunt het volledige milieueffectrapport (planMER) downloaden. Daarnaast kunt u de samenvatting (StoryMap) digitaal bekijken.

  Download het volledige milieueffectrapport (pdf, 11 MB)

  Samenvatting van het milieueffectrapport (StoryMap online)

  Het milieueffectrapport is gebaseerd op de Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Omgevingsverordening die op 17 maart 2020 zijn vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Omdat de Omgevingswet 1 jaar later dan gepland wordt ingevoerd hebben Gedeputeerde Staten een Ontwerp Interim Omgevingsverordening op 4 september 2020 vastgesteld. Deze Ontwerp Interimverordening is, binnen de huidige wettelijke mogelijkheden, zoveel als mogelijk gelijk aan de Ontwerp Omgevingsverordening van 17 maart. De omzetting van Ontwerp Omgevingsverordening naar Ontwerp Interimverordening heeft dan ook geen effect op de inhoud van het milieueffectrapport.