Snel naar

 • Omgevingswet: minder regels, meer gemak

  Wie bijvoorbeeld een bouwproject wil starten, krijgt te maken met veel regels en wetten. Met de nieuwe Omgevingswet verandert dat: de wet gaat regels bundelen voor de ruimte waarin we leven. Rijk, provincie en gemeenten gaan samenwerken zodat de burger met 1 digitaal loket te maken heeft voor alle vergunningen. De Omgevingswet gaat in 2022 in.

 • Onze provincie werkt aan de Omgevingsvisie

  De ontwikkelingen in de provincie Utrecht gaan snel. Daarom kijken we vooruit en maken we een visie voor de omgeving, waarin staat hoe wij willen dat de provincie er in 2050 uitziet. In de Omgevingsverordening staan de regels die deze visie mogelijk maken. De ontwerpen van de visie en de verordening kunt u online inzien.

Snel naar

 • Logo Omgevingswet provincie Utrecht

  Ontwerpen online

  De Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening en het bijbehorende milieueffectrapport zijn online in te zien. De terinzagelegging is van 22 september tot en met 2 november 2020. In deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. We organiseren inloopavonden waarop u vragen kunt stellen.

 • Agenda 2022

  Nieuwe planning door uitstel wet

  De invoering van de Omgevingswet is met 1 jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De Ontwerp Omgevingsverordening vervangen we door een interim Omgevingsverordening om de periode tot 2022 te overbruggen. Er is een nieuwe planning voor de terinzagelegging van onder andere de Ontwerp Omgevingsvisie.

 • Grafische verbeelding van participatie

  Participatie: samen aan de slag

  Het opstellen van de Omgevingsvisie en -verordening doen we niet alleen. We hebben tijdens de voorbereiding en bij het opstellen van de visie en verordening veel partijen laten meedenken vanuit hun deskundigheid, ervaring en belangen. In de toekomst zetten we de samenwerking voort.

Nieuws