Participatie Omgevingsvisie

In gesprek met een breed publiek

Om te komen tot de Omgevingsvisie hebben we intensief aan participatie gedaan: we hebben gesprekken gevoerd met een breed publiek. We vinden het belangrijk dat alle betrokkenen kunnen meedenken en dat we van elkaar leren. De Omgevingsvisie gaat ons namelijk allemaal aan, want deze gaat over de omgeving waarin wij leven. We vragen niet alleen input aan deskundigen bij provincie, gemeenten en waterschappen, maar we geven ook anderen de kans, zoals inwoners, ondernemers, diverse maatschappelijke organisaties en belanghebbenden.

Participatie in 2 fases

Het participatieproces dat we hebben doorlopen, bestond uit 2 fases. Elke fase kende een eigen aanpak:

Fase 1: Naar het Koersdocument (2016 t/m 2018)

In het Koersdocument hebben we beschreven wat we belangrijk vinden in de provincie. Voordat we tot dit Koersdocument konden komen, hebben we eerst samen met een brede groep belanghebbenden de Horizon 2050 opgesteld. Daarvoor hebben we grote bijeenkomsten gehouden met inwoners, ondernemers, belanghebbenden en deskundigen.

Participatiebijeenkomsten fase 1

Fase 2: Naar de Omgevingsvisie en -verordening (2019 t/m heden)

Met het Koersdocument zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van de Omgevingsvisie en -verordening. Hiervoor hebben we opnieuw intensief overleg gehad met inwoners, ondernemers, deskundigen, gemeenten en waterschappen en belangenorganisaties. In december 2019 hebben Gedeputeerde Staten een concept ontwerp vastgesteld van deze documenten en in maart 2020 zijn vervolgens de ontwerpen vastgesteld.

Participatiebijeenkomsten fase 2

Zie ook

Snel naar