Participatie Omgevingsvisie

In gesprek met een breed publiek

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben we intensief aan participatie gedaan. We hebben gesprekken gevoerd met een breed publiek; deskundigen bij provincie, gemeenten en waterschappen, maar ook anderen, zoals inwoners, ondernemers, diverse maatschappelijke organisaties en belanghebbenden. Bekijk de documenten die hieruit voortkwamen en de video's met inspirerende voorbeelden.

Inspiratie en achtergrond

Snel naar

Participatie in 2 fases

Het participatieproces bestond uit 2 fases. Fase 1, van Horizon 2050 naar het Koersdocument liep van 2016 t/m 2018. Fase 2, naar de Omgevingsvisie en -verordening liep van 2019 t/m 2020.

In het Koersdocument hebben we beschreven wat we belangrijk vinden in de provincie. Voordat we tot dit Koersdocument konden komen, hebben we eerst samen met een brede groep belanghebbenden de Horizon 2050 opgesteld. Daarvoor hebben we grote bijeenkomsten gehouden met inwoners, ondernemers, belanghebbenden en deskundigen.

Met het Koersdocument zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van de Omgevingsvisie en -verordening. Hiervoor hebben we opnieuw intensief overleg gehad met inwoners, ondernemers, deskundigen, gemeenten en waterschappen en belangenorganisaties. In december 2019 hebben Gedeputeerde Staten een concept ontwerp vastgesteld van deze documenten.

Op 1 april 2021 zijn de Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht in werking getreden. De Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022, die tegelijk met de Omgevingswet van kracht wordt, wordt begin 2022 vastgesteld.